Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Warsztat Terapii Zajęciowej zapraszamy!

Warsztat Terapii Zajęciowej zapraszamy!

Warsztat Terapii Zajęciowej zapraszamy!

Warsztat Terapii Zajęciowej zapraszamy!

Warsztat Terapii Zajęciowej zapraszamy!

"Oni chcą, Oni mogą, Oni potrafią"

7 uczestników z naszego Warsztatu brało udział  w projekcie:

„Oni chcą, Oni mogą, Oni potrafią” – promowanie pozytywnego wizerunku w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną ( projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ).

Celem projektu jest promocja pozytywnego wizerunku i możliwości wytwórczych osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI) poprzez:

- promocję w przestrzeni publicznej – bannery na portalach internetowych, portalach społecznościowych oraz ulotki,

- wydanie publikacji promujących działalność i twórczość osób niepełnosprawnych intelektualnie w lokalnych mass mediach,

- kształtowanie wizerunku ONI jako artystów w trakcie zajęć warsztatowych dla uczestników projektu oraz wolontariuszy,

- ukazanie możliwości twórczych osób niepełnosprawnych intelektualnie – wernisaż i wystawa twórczości ONI w instytucjach użytku publicznego.

Projekt ma na celu także przeprowadzenie  warsztatów/szkoleń „ONI potrafią”, w czasie których zostanie polepszony wizerunek osób niepełnosprawnych i podniesione zostanie poczucie własnej wartości oraz przeprowadzenie 3 wykładów integracyjnych dla wolontariuszy, którzy dzięki tym działaniom przełamią bariery panujące pomiędzy nimi a osobami niepełnosprawnymi oraz ich lęki i obawy, a także zwiększy się współpraca między osobami niepełnosprawnymi i wolontariuszami. Kampanie informacyjno – promocyjne (bannery internetowe, artykuły do gazet, reportaż) będą miały na celu polepszenie wizerunku osób niepełnosprawnych, zwiększenie świadomości i wrażliwości społeczeństwa                       na niepełnosprawność. Zorganizowanie wernisażu i wystawy „ONI Artystami” ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych jako artystów i wykonawców rękodzieła artystycznego.

 

Warsztaty „ONI potrafią”:

- warsztaty wizażu – mają posłużyć poprawie własnego wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie i podniesienia własnej wartości, co wpłynie na pozytywne postrzeganie tych osób przez środowisko. Przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne i praktyczne z kosmetologii (manicure, pedicure, zabiegi upiększające, makijaż), kreowania wizerunku (stylizacja fryzur ), dbania o higienę osobistą.

- warsztaty fotograficzne – mają na celu poprawę wizerunku i kreowanie opinii publicznej poprzez ukazanie osób niepełnosprawnych w trakcie zmian i metamorfozy przechodzonej w działaniach projektowych, a także naukę utrwalania piękna drugiego człowieka podczas zajęć warsztatowych. Na zakończenie akcji projektowej zostanie wydany album, a wykonane wcześniej zdjęcia będą podstawą do zorganizowania wernisażu.

- warsztaty rękodzielnicze  –  pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych można ukazywać również przez to, co potrafią, jakie posiadają zdolności i umiejętności artystyczne. Przeprowadzone zostaną warsztaty rękodzielnicze, które kształtować będą korzystny image osób niepełnosprawnych, jako artystów – wykonawców rzemiosła artystycznego, a swoje prace udostępnią szerszej publiczności w trakcie wernisażu.

Zdjęcia w naszej galerii

WARSZTATOWE WIEŚCI

"WARSZTATOWE WIEŚCI" to nasza gazetka, która jest wydawana co dwa miesiące. Tworzą ją wszyscy uczestnicy naszego Warsztatu, a redagują i składają uczestnicy z pracowni komputerowej.

Opiekunowie: E.Smocikowska, D.Drzewiecka – Piechowiak, J.Ziegenhagen.

Przekaż 1% podatku

Obywatelska Fundacja na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 35984).Oznacza to, że przy rozliczeniu się z podatku dochodowego możecie Państwo przeznaczyć 1% podatku na rzecz naszej Fundacji. Ułatwi to nam realizacje działań, a naszym podopiecznym da szansę godnego życia.

Numer Konta: 61 1090 1317 0000 0000 3100 0261